top of page

AMG Studio je interdisciplinarni ured koji se bavi projektiranjem, prostornim planiranjem, građevinskim nadzorom i konzaltingom. U svojoj dugogodišnjoj praksi realizirali smo velik broj projekata u cijeloj Hrvatskoj. Inzistiramo na pružanju vrhunske usluge, neprestanom ulaganju u razvoj zaposlenika i tehnološku podršku. Rad ureda baziran je na politici stvaranja ideja, poticanja razvoja društva i gospodarstva, privlačenju stranog kapitala u Hrvatsku i poticanju velikih investitora na ulaganje. AMG Studio osnovao je Božidar Gorički 1992. godine u Svetom Križu Začretju. Zbog povećanog broja projekata na području grada Zagreba, 1998. otvaramo poslovnicu i u Zagrebu. U uredu je ukupno zaposleno 20 djelatnika raznih struka. U svome radu bavimo se projektiranjem građevina različitih veličina, tipologija i namjene. Projektiranje obavljamo samostalno ili u suradnji s pouzdanim ovlaštenim elektrotehničkim i strojarskim projektantima, bez obzira na tip ili složenost projekta. Naša politika rada podrazumijeva stalno usavršavanje, razvoj i samoincijativu, a naši su projekti često inicirani upravo od nas samih, realizirani privlačenjem investitora na temelju naših samostalnih idejnih rješenja.

M I S I J A

 

Kvaliteta prostora trajno utječe na kvalitetu života koji se odvija u tom prostoru. Naša je misija trajno skrbiti o prostoru, učiniti od prostora mjesto dati mu namjenu, svrhu i identitet. Naše stvaralaštvo rezultira kvalitetnim i inovativnim projektima koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe naših klijenata na obostranu koristi i zadovoljstvo. Vjerujemo u financijsku odgovornost  arhitekta, a vrijednost projekta ne mjerimo njegovom cijenom već učinkom kojeg projekt ima i na pojedinca i na društvo.

 

 

V I Z I J A

 

Svojim radom težimo doprinijeti razvoju okruženja u kojem djelujemo. Kontinuiranim poboljšanjem i modernizacijom stremimo ispuniti sva očekivanja i potrebe klijenata te na taj način stvoriti dodanu vrijednost i usluge. Nastojimo učiniti svoj rad prepoznatljivim i priznatim na širem nivou, stvarajući cjelovite projekte bazirane na lokalnim posebnostima uz usvajanje najsuvremenijih tehnologija.

PROJEKTIRANJE

Projektiranje obavljamo samostalno ili u suradnji s pouzdanim ovlaštenim elektrotehničkim i strojarskim  projektantima, bez obzira na tip ili složenost projekta. Objekti projektiranja su stambene, stambeno-poslovne, poslovne građevine te objekti infrastrukture.

 

Projektiranje uključuje izradu:

 

 • Idejnih rješenja

 • Idejnih projektata

 • Glavnih projekata

 • Izvedbenih projektata

 • Elaborata i projekata izvedenog stanja

 • Troškovnika

USLUGE

GEODETSKE USLUGE

Izrada geodeskih snimaka i elaborata

NADZOR

Nadzor izvođenja građevinskih radova obavlja se u skladu sa svim tehničkim i administrativnim  normama i obuhvaća nadzor provođenja projekta, nadzor kvalitete izvedbe, nadzor troškova i nadzor dinamike radova. Aktivnosti koje ulaze u nadzor nad izvođenjem građevinskih radova su:

 

 • Pregled i utvrđivanje stanja na terenu u svrhu pripreme gradilišta i uvođenje izvođača u posao

 • Kontrola tehničke dokumentacije za izvođenje u smislu potpunosti, točnosti, upotrijebljenih materijala 

 • Kontrolu kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala sa potrebnim mjerenjima, pregledom dokumentacije kojim se potvrđuje kvaliteta izvedenih radova te poduzimanje mjera za otklanjanje eventualnih nedostataka

 • Evidentiranje kroz građevinski dnevnik i ostalu dokumentaciju svih aktivnosti i događaja o izvođenju od značaja za konačnu ocjenu kvalitete i obračuna, te o tome davati investitoru pravovremeno izvješće

 • Praćenje i ovjeravanje situacije radi utvrđivanje istinitosti i točnosti izvedenih radova u suradnji s izvođačem priprema obračunske dokumentacije za konačni obračun

 • Sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna, te obavljanje drugih poslova vezanih za predmetnu investiciju temeljem danih ovlaštenja od strane investitora

PROSTORNO PLANIRANJE

Prostorno planiranje obuhvaća izradu prostorno planske dokumentacije svih razina, od prostornih planova uređenje lokalne samouprave do urbanističkih i detaljnih planova uređenja.
Konzalting je savjetovanje i pomoć investitoru u realizaciji investicije. Studio nudi pomoć u ishođenju potrebnih dozvola i obavljanja tehničkih poslova u ime investitora.

KONZALTING

Konzalting podrazumijeva analizu, izbor i procjenu lokacije s administrativnom provjerom, nakon čega slijedi projektiranje, ishođenje lokacijske dozvole, ishođenje građevinske dozvole, izrada troškovnika i sam nadzor izvođenja građevinskih radova.

 

Kvalitetu AMG Studija prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

MODERNIZACIJOM DO POVEĆANE KONKURENTNOSTI, FLEKSIBILNOSTI I PRODUKTIVNOSTI TVRTKE AMG STUDIO d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha projekta je podići konkurentnost našeg ureda nabavom najnovijih programa CAD i BIM tehnologije koji će omogućiti lakšu, bržu i kvalitetniju izradu i realizaciju projekata s naglaskom na podizanje nivoa njihove prezentacije te pisača (plotera) kojim će se povećati kvaliteta prikaza i smanjiti vrijeme ispisa.  Projekt obuhvaća sljedeće elemente:

 1. Nabava hardvera i softvera

 2. Edukacija zaposlenika

 3. Promidžba i vidljivost

 4. Upravljanje projektom i administracija

Provedbom projekta unaprjeđuju se poslovni procesi trenutno prisutni u kreiranju usluge čime, kao i proces prodaje i strateškog planiranja u cjelini. Edukacijom zaposlenika za rad u najnovijoj tehnologiji doprinosi se razvoju tvrtke u cjelini i stvara se kvalitetnije okruženje za rad i napredak. Novi alati rada doprinijet će kvaliteti usluge i zadovoljstvu klijenata.

Opći cilj projekta usmjeren je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoju novih kompetencija i zadržavanju radnih mjesta.

Specifični ciljevi usmjereni su na unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa uvođenjem nove tehnologije što doprinosi razvoju konkurentnosti tvrtke te povećanju zaposlenosti.  Očekivani rezultati odnose se na povećanje prihoda od prodaje, potaknuta ulaganja u mala i srednja poduzeća u Krapinsko zagorskoj županiji, sačuvana radna mjesta i realizirano zapošljavanje min. 1 nove osobe.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 405.570,86 kn, a ukupni iznos bespovratnih sredstava Europske unije iznosi 258.890,99 kn.

Projekt se provodi od veljače 2017. do rujna 2017. g.

Kontakt osoba:

Ema Gorički Mihovilić

ema@amg-studio.com

adresa: Trg hrvatske kraljice Jelene 2

               49223 Sveti Križ Začretje

tel:         + 385 49 501 056

faks:      +385 49 228 181

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost AMG Studija.

EU fondovi

Odluka o financiranju

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - nabava hardvera

Poziv na dostavu ponude - nabava hardvera

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - nabava softvera i edukacijskog tečaja

Poziv na dostavu ponude - nabava softvera

bottom of page