top of page

Program

Dogradnja upravne zgrade

 

Lokacija

Jazvine

 

Godina

2018.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Ema Gorički Mihovilić, Goran Petek, Pavo Rade, Mladen Vragović, Katarina Vrhovec

 

Investitor

Dundo promet d.o.o.

 

Status

U izvedbi

DUNDO PROMET
bottom of page