Program

Dogradnja upravne zgrade

 

Lokacija

Jazvine

 

Godina

2018.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Ema Gorički Mihovilić, Goran Petek, Pavo Rade, Mladen Vragović, Katarina Vrhovec

 

Investitor

Dundo promet d.o.o.

 

Status

U izvedbi

1/5
DUNDO PROMET