top of page

Program

Rekonstrukcija i dogradnja specijalne bolnice - dogradnja novih smještajnih jedinica i wellnessa, rekonstrukcija objekta plažnog restorana

 

Lokacija 

Makarska

 

Godina

2016.

 

Projektni tim

Danijel Blažok, Aleksandra Brdovečki Biđin, Božidar Gorički, Ema Gorički, Lovro Gorupec, Lana Kurilj, Mario Kvež, Katarina Vrhovec

 

Investitor

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka

 

Status

Glavni projekt - faza 1 - dogradnja recepcije i smještajnih jedinica 

BIOKOVKA
Biokovka je, kao javna ustanova, vrlo specifičan poslovni subjekt koji u sebi inkorporira zdravstvenu i poslovnu - ugostiteljskoturističku komponentu. Predmetnim projektom nužno je iskoristiti navedenu specifičnost, uspostaviti ravnotežu između navedenih cjelina i podići konkurentnost ustanove u resoru zdravstvenog turizma. Investitor je naručio izradu idejne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade bolnice u svrhu podizanja kvalitete i raznovrsnosti zdravstvene i turističke ponude i podizanja kvalitete usluge. Iako je predviđeno da se intervencije na rekonstrukciji zgrade izvode u fazama, projektu se pristupilo cjelovito vodeći računa da se pojedine faze oblikovno i funkcionalno nadopunjuju. Koncepcija oblikovanja građevine vođena je datostima lokacije s dominantnom vizurom na Biokovo sa sjeverne strane i prisutstvom borove šume na južnoj. Osnovna koncepcija nove izgradnje bazirana je na racionalnom sagledavanju prostora, uvažavanju postojeće izgradnje i njenih tehnoloških odrednica i analizi prednosti i nedostataka postojeće izgradnje iz čega su, vodeći se zahtjevima investitora, proizašli sljedeći zaključci: - u svrhu povećanja broja smještajnih jedinica izgradit će se novi smještajni dio na zapadnom, neizgrađenom i nepošumljenom dijelu parcele, u nastavku postojeće dilatacije A
- deluxe smještajne jedinice osigurat će se izgradnjom tri samostojeće ville na zapadnom dijelu parcele, u južnom nastavku novog smještajnog objekta
- novi terapijski sadržaji locirat će se u prostoru današnjeg ulaznog hala i recepcije koristeći postojeći ulaz, a za potrebe smještajnog dijela kompleksa dogradit će se novi ulazni hal s recepcijom na krovu postojeće kuhinje
-nove bazenske i wellness sadržaje locirat će se u nastavku postojećeg bazena sa zajedničkom tehnikom što je najracionalnije i najekonomičnije rješenje.
Kako bi se navedeni novi objekti povezali, nužno je bilo uspostaviti komunikaciju između njih koja je poslužila kao element objedinjavanja cijelog kompleksa i u oblikovnom smislu - staklena vertikala koja se spušta iz prostora novog ulaznog hala i, na razini suterena, račva u dva smjera - prema wellnessu na istočnoj strani i novom smještajnom objektu na zapadnoj. Između te komunikacije i postojeće izgradnje stvara se niz atrijskih vrtova nastojeći u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati vrijedno postojeće zelenilo. Na taj način, čuva se sama bit Biokovke kao rubne točke gradskog tkiva u potpunosti srasle u prirodni ambijent sunca, mora i borove šume, prirodne oaze za liječenje i odmor. 
bottom of page