Program

Dogradnja hotela Kaktus - VARIJANTA 1

 

Lokacija 

Supetar, otok Brač

 

Godina

2016.

 

Projektni tim

Dragutin Galunić, Božidar Gorički, Ema Gorički, Marijana Kalčić, Katarina Vrhovec

 

Investitor

Svpetrvs hoteli d.o.o.

 

Status

Glavni projekt

SVPETRVS
1/7