top of page

Program

Projekt trgovačkog centra s tri prodajne jedinice i urbanističko rješenje uređeja Trga slobode

 

Lokacija 

Zlatar

 

Godina

2016.

 

Projektni tim

Danijel Blažok, Aleksandra Brezovečki Biđin, Romana Budiselić, Božidar Gorički, Ema Gorički Mihovilić, Lovro Gorupec, Marijana Kalčić

Investitor

Trgocentar d.o.o.

 

Status

Glavni projekt

TRGOCENTAR Zlatar

Lokacija predmetnog projekta nalazi se u povijesnom središtu grada Zlatara uz Varaždisnku ulicu, sjeverno od zgrade Županijskog suda i njenog pristupnog trga. S obzirom na povijesnu i ambijentalnu vrijednost predmetne lokacije, pristupilo se cjelovitom urbanističkom rješenju lokacije. Izrađen je projekt urbanističkog rješenja Trga slobode ispred zgrade Županijskog suda, postojeće neuređene parkirališne površine smještene zapadno od Trga te predmetnih čestica za izgradnju trgovačkog centra.

Zgrada trgovačkog centra pozicionirana je uvučeno u odnosu na pristupnu Varaždinsku ulicu kako izgradnja ne bi ugrozila postojeću strukturu uličnog niza. Nova zgrada trgovačkog centra „mekano“ se smješta u unutrašnjost parcele i svojom lomljenom izduženom formom poziva na tradicionalnu gospodrasku gradnju u dvorištima povijesnih gradskih parcela. Uvlačenjem zgrade trgovačkog centra kao objekta velike tlocrtne površine korespondira i s pozicijom zgrade Županijskog suda. Struktura uličnog niza se čuva, a gradnja velikih solida dislocira se u drugi plan, iza povijesne strukture naselja. Osim što se na taj način čuvaju vizure i ambijent prostora, formira se i uređeni urbanistički prostor zatvoren uličnim nizom sa zapadne strane, trgovačkim centrom sa sjeverne, palačom pravde na istoku i hortikulturnom površinom s drvoredom na jugu. Konceptualno je zgrada zamišljena kao izduženi solid s kosim četverostrešnim krovom nagiba 30° čime se evocira memorija na tradicionalne gospodarske objekte u dvorištima gradskih kuća. U skladu s time, zgrada je u potpunosti obložena uglatim biber crijepom zemljano/pješčanog tona – tradicionalnim materijalom koji se u predmetnom projektu reintepretira i primjenjuje na potpuno suvremen način ne samo kao obloga krova, već i obloga pročelja objekta. Pročelja zgrade rastvaraju se velikim staklenim stijenama što je također suvremeni element koji pridonosi posebnosti predmetne zgrade, naročito u večernjim satima u kombinaciji s rasvjetom.

bottom of page