Program

Urbanistički plan uređenja općine

 

Lokacija 

Krapinske Toplice

 

Godina

2008.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Željko Kapelac, Goran Tuđa, Veljko Vnučec, Dragutin Galunić

 

Investitor

Općina Krapinske Toplice

 

1/3
UPU KRAPINSKE TOPLICE