top of page

Program

Urbanistički plan uređenja grada

 

Lokacija 

Biograd na Moru

 

Godina

2009.

 

Projektni tim

Romana Budiselić, Dragutin Galunić, Božidar Gorički, Marijana Kalčić, Zrinka Puhin, Vesna Škrinjar, Goran Tuđa, Veljko Vnučec

 

Investitor

Grad Biograd na Moru

 

 

UPU BIOGRAD NA MORU
bottom of page