top of page

Program

Trgovački centar s popratnim sadržajima, glavni i izvedbeni projekt

 

Lokacija 

Sveti Križ Začretje

 

Godina

2007.

 

Projektni tim

Mirna Barac, Božidar Gorički, Zrinka Puhin, Goran Tuđa, Romana Budiselić, Marijana Kalčić, Goran Petek, Gordana Biserko

 

Investitor

Rosis Unus d.o.o.

 

Status

Realizacija 2008.

 

ROSES FASHION OUTLET
bottom of page