top of page

Program

Rekonsrukcija i dogradnja osnone škole

 

Lokacija 

Zagreb, Sveta Klara

 

Godina

1998.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Mirna Barac, Aleksandar Zrinski, Dragutin Galunić, Gordana Biserko

 

Investitor

Ministarstvo prosvjete i športa

 

Status

Realizacija 2004.

oš SVETA KLARA
bottom of page