top of page

Program

Trgovački centar mješovite robe

 

Lokacija

Supetar

 

Godina

2009.

 

Projektni tim

Mirna Barac, Božidar Gorički, Romana Budiselić,Dragutin Galunić, Goran Petek

 

Investitor

LIDL d.o.o.

 

Status

Realizacija 2010.

LIDL SUPETAR
bottom of page