Program

Trgovački centar mješovite robe

 

Lokacija

Supetar

 

Godina

2009.

 

Projektni tim

Mirna Barac, Božidar Gorički, Romana Budiselić,Dragutin Galunić, Goran Petek

 

Investitor

LIDL d.o.o.

 

Status

Realizacija 2010.

1/6
LIDL SUPETAR