top of page

Program

Skladišno logistički centar

 

Lokacija

Luka

 

Godina

2014.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Dragutin Galunić, Zrinka Puhin, Romana Budiselić, Marijana Kalčić, Goran Petek

 

Investitor

Lagermax d.o.o.

 

Status

Realizacija 2015.

LAGERMAX LUKA
bottom of page