Program

Skladišno logistički centar

 

Lokacija

Luka

 

Godina

2014.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Dragutin Galunić, Zrinka Puhin, Romana Budiselić, Marijana Kalčić, Goran Petek

 

Investitor

Lagermax d.o.o.

 

Status

Realizacija 2015.

1/6
LAGERMAX LUKA