top of page

Program

Tvornica za proizvodnju namještaja

 

Lokacija 

Sveti Križ Začretje

 

Godina

2010.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Dragutin Galunić, Suzana Matić, Goran Tuđa, Marijana Kalčić, Gordana Biserko

 

Investitor

Kvadra d.o.o.

 

Status

Realizacija 2011.

KVADRA
bottom of page