top of page

Program

Poslovna građevina za skladištenje

 

Lokacija 

Hum na Sutli

 

Godina

2012.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Katarina Vrhovec, Romana Budiselić, Goran Petek, Mario Kvež

 

Investitor

GOTRA logistika d.o.o.

 

Status

Idejni projekt

GOTRA
bottom of page