Program

Sportska dvorana osnovne škole

 

Lokacija 

Gajnice

 

Godina

2008.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Suzana Matić

 

Investitor

Grad Zagreb

 

Status

Idejno rješenje

1/3
dvorana GAJNICE