top of page

Program

Dogradnja tvornice za proizvodnju valovitog papira

 

Lokacija 

Zabok

 

Godina

2014.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Dragutin Galunić, Marijana Kalčić, Zrinka Puhin, Romana Budiselić, Goran Petek, Lana Kurilj

 

Investitor

Dunapack d.o.o.

 

Status

Realizacija 2014.

 

DUNAPACK
bottom of page