Program

Stambeno poslovna zgrada

 

Lokacija 

Bobovišća

 

Godina

2019.

 

Projektni tim

Romana Budiselić, Senka Erk, Božidar Gorički, Ema Gorički Mihovilić, Pavo Rade, Mladen Vragović

Investitor

Privatni

 

Status

Glavni projekt

KUĆA  P
1/6