top of page

Program

Izgradnja turističkog naselja

 

Lokacija 

Milna

 

Godina

2016.

 

Projektni tim

Marijana Budiselić, Senka Erk, Dragutin Galunić, Božidar Gorički, Mario Kvež, Marijana Kalčić, Goran Petek

 

Investitor

Svpetrvs hoteli d.o.o.

 

Status

Realizacija, 2016.

WATERMAN  MILNA  RESORTS
bottom of page