top of page

Program

Dogradnja hotela Kaktus - VARIJANTA 2

 

Lokacija 

Supetar, otok Brač

 

Godina

2019.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Ema Gorički Mihovilić, Mario Kvež,Katarina Vrhovec

 

Investitor

Svpetrvs hoteli d.o.o.

 

Status

Glavni projekt

SVPETRVS
bottom of page