Program

Kuća za odmor

 

Lokacija 

Vrbanj, Hvar

 

Godina

2016.

 

Projektni tim

Senka Erk, Božidar Gorički, Ema Gorički Mihovilić, Marijana Kalčić, Mladen Vragović

 

Investitor

Privatni

 

Status

Glavni projekt

KUĆA  K
1/5