top of page

Program

Trgovački centar s benzinskom crpkom

 

Lokacija 

Zaprešić

 

Godina

2015.

 

Projektni tim

Danijel Blažok, Božidar Gorički, Mario Kvež, Suzana Matić, Marijana Kalčić, Goran Petek

 

Investitor

Trgocentar d.o.o.

 

Status

Glavni projekt

TRGOCENTAR Zaprešić
bottom of page