top of page

Program

Benzinska crpka s popratnim sadržajima

 

Lokacija 

Veliko Trgovišće

 

Godina

2005.

 

Projektni tim

Mirna Barac, Dragutin Galunić, Božidar Gorički, Aleksandar Zrinski, Goran Petek

 

Investitor

Lukoil d.o.o.

 

Status

Realizacija 2006.

BP TRGOVIŠĆE
bottom of page