top of page

Program

Benzinska crpka s popratnim sadržajima

 

Lokacija 

Avenija Dubrovnik, Zagreb

 

Godina

2005.

 

Projektni tim

Mirna Barac, Dragutin Galunić, Božidar Gorički, Aleksandar Zrinski

 

Investitor

Crobenz d.o.o.

 

Status

Realizacija 2006.

BP VELESAJAM
bottom of page