top of page

Program

Prodajni paviljon benzinske postaje u Marini Trogir

 

Lokacija 

A.C.I. Marina Trogir, Trogir

 

Godina

2015.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Ema Gorički

 

Investitor

Crodux d.o.o.

 

Status

Idejna studija

BP TROGIR
bottom of page