top of page

Program

Prodajni salon i autoservis

 

Lokacija 

Velika Ves

 

Godina

2000.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Dragutin Galunić, Goran Tuđa

 

Investitor

Auto Krešo d.o.o.

 

Status

Realizacija 2001.

AUTOKREŠO
bottom of page