Program

Family house

 

Location

Bobovišća

 

Year

2019.

 

Project team

Senka Erk, Romana Budielić, Božidar Gorički, Ema Gorički Mihovilić, Pavo Rade, Mladen Vragović

Investor

Private

 

Status

Main design

HOUSE  P
1/6