top of page

Program

Trgovački centar s hostelom

 

Lokacija 

Makarska

 

Godina

2014.

 

Projektni tim

Božidar Gorički, Dragutin Galunić, Ema Gorički, Mario Kvež

 

Investitor

Jujnović d.o.o.

 

Status

Glavni projekt

trgovački centar MAKARSKA
bottom of page