top of page

Program

Rekonstrukcija i dogradnja specijalne bolnice - dogradnja novog hotelskog i bazenskog dijela kompleksa

 

Lokacija 

Stubičke Toplice

 

Godina

2020.

 

Projektni tim

Hana Golubovac Ehrenfreund, Božidar Gorički, Ema Gorički Mihovilić, Martin Gorički, Aleksandra Klarić, Goran Petek, Pavo Rade, Katarina Vrhovec

 

Investitor

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice

 

Status

1. faza u izgradnji 

STUBIČKE TOPLICE
bottom of page